Feest vieren met Augustinus. Laat de liefde de wacht houden


Nederlands | 13-03-2023 | 146 pagina's

9789463714327

Paperback / softback


€ 24,00


 

   POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
Tekst achterflap

Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ze geven aanleiding tot cadeaus, lekker eten of gewoon een extra dag vrij. Steeds meer verliezen deze speciale momenten hun christelijke verbinding. Maar wat is de oorspronkelijke zin en betekenis van deze christelijke feesten? Een herbronning dringt zich op. De grote kerkvader Augustinus dient daarbij in dit boek als gids. Hij herinnert ons eraan dat deze feesten een meerwaarde bieden ver voorbij de grenzen van consumptie en vermaak.

Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van volkse culturele gewoontes en waarden als vriendschap en verbondenheid tijdens de kerstdagen, vertelt Kerstmis ons over de geboorte van Jezus Christus, het Woord van God dat mens is geworden, ter wille van ons heil. Pasen kunnen we niet begrijpen zonder de initiatieperiode van veertig dagen, de zogenaamde vastentijd en de hoopvolle getuigenis dat de Gekruisigde Christus verrezen is en leeft. Met het feest van Pinksteren ontvangen we de inspirerende kracht van de Heilige Geest, de bezieling van ons engagement, het haardvuur dat moet worden aangewakkerd. Ten slotte daagt de aandacht van Augustinus voor de martelaren ons uit om zelf daadwerkelijk te getuigen, niet alleen met woorden, maar vooral met ons leven en onze daden.

Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge. Na zijn zending als Fidei donum priester naar Libanon werd hij stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, meer bepaald voor de oecumene in het Midden-Oosten. Nadien werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie en was hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Sinds 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.

 

*** Recensie Tjerk de Reus, Friesch Dagblad, 11 maart 2023

Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, vindt dat de stem van Augustinus nog altijd moet klinken, bijvoorbeeld om ons bewust te maken van de grote christelijke feesten, en vooral de betekenis daarvan. Daar gaat zijn boek Feest vieren met Augustinus over, waarin het gaat van Kerstmis en Pasen naar Pinksteren en dan verder met de feesten van de martelaren. Aan de hand hiervan schetst Quicke de geloofswereld van Augustinus, onder meer door ruimhartig te citeren uit diens preken. Met het oog op de veertigdagentijd noteert hij, Augustinus samenvattend: ‘Het Pasen van Christus vormt onze tijdelijke voorbijgaande gezondheid om tot een gezondheid die nooit vergaat.’ Het boek sluit af met meditaties en gebeden bij de veertien staties van de kruisweg.

ISBN: 9789463714327

Details

EAN :9789463714327
Auteur: 
Uitgever :Gompel & Svacina B.V.
Publicatie datum :  13-03-2023
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :160 mm
Dikte :14 mm
Gewicht :277 gr
Status :POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
Aantal pagina's :146