Een rechtgeaard discipel van de Heere Jezus

voorgesteld in 6 preken over Mattheüs 16:24 – 27

EAN: 9789403612140
Publicatiedatum:  29-09-2022
Formaat: Hardback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 164

    POD (Beschikbaar als print-on-demand.) , available on 29/09/2022

In deze prekenbundel worden de woorden van Christus uit Matt. 16:24 - 27 behandeld. Eerst wordt gesproken over het discipelschap van Christus. Hij begeert slechts gewillige discipelen en leert hen: wie Mijn discipel wil zijn, verloochene zichzelve. Op dit eerste abc volgt gepast de tweede les: en neme zijn kruis op. Geen discipel van Christus is vrij van kruis, maar hij trooste zich, want daarin volgt hij Hem na. Dit is de derde les die Christus Zijn discipelen leert: en volge Mij. Deze drie lessen bekrachtigt Hij door te tonen dat ieder die Hem volgt winst en die Hem niet volgt verlies te wachten heeft. Hij zag wel dat verkeerde zelfliefde en een te grote liefde tot het leven zou veroorzaken dat men Hem niet trouw bleef. Daarom vermaant Hij Zijn discipelen: zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen, en zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil die zal hetzelve vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn Engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.

  EAN: 9789403612140
  Auteur: 
  Uitgever: Mijnbestseller B.V.
  Publicatiedatum:   29-09-2022
  Formaat: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 241 mm
  Breedte: 161 mm
  Dikte: 17 mm
  Gewicht: 372 gr
  Voorraad:  POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
  Aantal bladzijden: 164