Het evangelie van Gods Zoon

Jacob van Bruggen-Jakob van Bruggen

EAN: 9789024261352
Publicatiedatum:  01-01-1996
Formaat: Hardback
Taal: Nederlands
Hoogte: 164mm
Breedte: 249mm
Dikte: 26mm
Gewicht: 716gr

   Leverbaar


Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus' aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangeliën voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus' prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeën als religieuze en politieke partij.

  EAN :9789024261352
  Auteur : Jacob van Bruggen-Jakob van Bruggen
  Uitgever :VBK Media
  Publicatiedatum :  01-01-1996
  Formaat :Hardback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :164mm
  Breedte :249mm
  Dikte :26mm
  Gewicht :716gr
  Voorraad :Beschikbaar
  Collectie :  Commentaar op het Nieuwe Testament