Leren Wat Liefde Is

Baker, Heidi En Rolland

EAN: 9783940188670
Publicatiedatum:  17-06-2013
Formaat: Hardback
Taal: Duits

   Leverbaar

Dit verhaal gaat verder waar Rolland en Heidi's vorige boek - The Hungry Always Get Fed (De hongerige wordt altijd gevoed, alleen verkrijgbaar in het Engels) - ophield, en omvat vijf jaar uit IRIS Ministries - een roetsjbaan vol hoogtes en dieptes, verbazingwekkende wonderen en overweldigende nood.  

Verweven in het verhaal zit onderwijs van Rolland en Heidi, waarin druppelsgewijs de wijsheid wordt doorgegeven van alles wat de Bakers, binnen 30 jaar zending en planten van kerken, hebben geleerd over het hart van het evangelie. 

Meer dan enig ander boek van hen geeft dit boek het hart weer van wat Rolland en Heidi geleerd hebben van de heilige Geest en daarna hebben toegepast. Zij delen hun kernwaarden - eenvoudig, controversieel en niet-optioneel - in de loop der tijd getest en gebruikt, die toegepast moeten worden binnen elke zendingscontext om succesvol te zijn. Een uitdagend en inspirerend boek!  

Over de schrijvers: 

ROLLAND & HEIDI BAKER zijn de oprichters en directeuren van IRIS Ministries en zijn al 30 jaar zendelingen. Zij hebben gerichte stappen ondernomen om zich te vereenzelvigen met de armsten van deze wereld en zijn bekend geraakt omdat zij 'stilhouden bij de enkeling'. Nadat zij vele jaren enkel en alleen in Mozambique hebben gediend, reizen Rolland en Heidi nu de hele wereld over en onderwijzen zij anderen over de eenvoud van 'passie en compassie'in de bediening van het evangelie.

  EAN :9783940188670
  Auteur : Baker, Heidi En Rolland
  Publicatiedatum :  17-06-2013
  Formaat :Hardback
  Taal :Duits
  Voorraad :Beschikbaar